• 2010. Rybnik-Niewiadom

  budowa kotłowni węglowej o mocy szczytowej 3,2 MWt na terenie zabytkowej kopalni 'Ignacy'.

 • 2010. Rybnik-Niewiadom

  budowa kotłowni węglowej o mocy szczytowej 3,2 MWt na terenie zabytkowej kopalni 'Ignacy'.

 • 2010. Rybnik-Niewiadom

  budowa kotłowni węglowej o mocy szczytowej 3,2 MWt na terenie zabytkowej kopalni 'Ignacy'.

 • 2012. Rędziny k/Częstochowy

  przebudowa lokalnej kotłowni w osiedlu mieszkaniowym Rędziny-Kolonia. moc szczytowa 3,5 MWt.

 • 2012. Rędziny k/Częstochowy

  przebudowa lokalnej kotłowni w osiedlu mieszkaniowym Rędziny-Kolonia. moc szczytowa 3,5 MWt.

 • Miasto Będzin

  termomodernizacja PM 2 oraz budowa placu zabaw na osiedlu 'Zamkowe'. projekt w realizacji.

Grzegorz Zawierucha    niedziela, 17 marzec 2013
kotłownia w Rędzinach-Osiedlu gotowa

Ukończenie modernizacji systemu ciepłowniczego w Rędzinach-Osiedlu.

Po zgłoszeniu przez wykonawcę gotowości do odbioru i przeprowadzeniu na tę okoliczność przeglądu przedodbiorowego zrealizowanych obiektów, podpisano protokół odbioru końcowego inwestycji i tym samym zakończono prace związane z modernizacją systemu ciepłowniczego w Rędzinach-Osiedlu.


W ramach modernizacji zrealizowane zostały:

 • całkowita wymiana sieci cieplnej na wykonaną z rur preizolowanych,
 • przebudowa centralnej kotłowni o sczytowej mocy cieplnej 3,3 MW t z dostosowaniem do obowiązujących standardów emisyjnych,
 • budowa zadaszonego składowiska opału oraz zagospodarowanie terenu wokół ciepłowni oraz ujęcia wód,
 • przebudowa, regulacja oraz opomiarowanie 20 węzłów cieplnych.


Staraniem inwestora w kwietniu 2011 roku przystąpiono do inwentaryzacji istniejących obiektów oraz opracowania koncepcji, będącej punktem wyjścia do opracowania projektu budowlanego oraz wykonawczego. Nasza pracownia uczestniczyła w przygotowaniu dokumentacji od samego początku.
Po 6-ciu miesiącach wytężonej pracy, do rąk inwestora trafił komplet wielobranżowej dokumentacji projektowej wraz z kosztorysami inwestorskimi, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót oraz wnioskiem aplikacyjnym o dofinansowanie inwestycji w ramach funduszy strukturalnych UE.
Wykonawcą inwestycji została firma Energy Inwestors Sp. z o.o.  z siedzibą w Brzegu, która w miesiącu czerwcu 2012 r. przystąpiła do realizacji inwestycji.

metryka projektu:
inwestor: Gmina Rędziny, ul. Wolności 87, 42-242 Rędziny
jednostka projektowa: PRO-POMIAR s.c.
generalny wykonawca: Energy Inwestors Sp. z o.o.
lokalizacja: Rędziny-Osiedle, ul. Broniewskiego, 42-242 Rędziny
realizacja: 2012 rok

streszczenie projektu:
wymiana sieci na wykonaną z rur preizolowanych (długość sieci 1110 mb.), przebudowa centralnej kotłowni o mocy szczytowej 3,3 MWt (modernizacja układów: wytwórczego ciepła, awaryjnego zaopatrzenia w energie elektryczną, nawęglania, odżużlania, odpylania z dostosowaniem do obowiązujących standardów emisyjnych, sekcji pomp, SUW, automatyki, opomiarowanie kotłowni, przebudowa i generalny remont pomieszczeń produkcyjnych i zaplecza socjalnego z dostosowaniem do obowiązujących przepisów w zakresie bhp,sanepid i p.poż.), budowa zadaszonego składowiska opału o pow. 198 m.kw., uporządkowanie zjazdów na drogi publiczne, oświetlenie i zagospodarowanie terenu wokół ciepłowni oraz ujęcia wód, przebudowa, regulacja i opomiarowanie 20 węzłów cieplnych dostarczających ciepło na potrzeby Szkoły Podstawowej, Przedszkola, Gminnego Ośrodka Kultury, obiektów komercyjnych, wspólnot mieszkaniowych oraz indywidualnych odbiorców

odnośniki:
promocja projektu
galeria zdjęć
referencje

 jak dojechać?


Pokaż kotłownia lokalna Rędziny-Osiedle na większej mapie

 

napisz do nas