• 2010. Rybnik-Niewiadom

  budowa kotłowni węglowej o mocy szczytowej 3,2 MWt na terenie zabytkowej kopalni 'Ignacy'.

 • 2010. Rybnik-Niewiadom

  budowa kotłowni węglowej o mocy szczytowej 3,2 MWt na terenie zabytkowej kopalni 'Ignacy'.

 • 2010. Rybnik-Niewiadom

  budowa kotłowni węglowej o mocy szczytowej 3,2 MWt na terenie zabytkowej kopalni 'Ignacy'.

 • 2012. Rędziny k/Częstochowy

  przebudowa lokalnej kotłowni w osiedlu mieszkaniowym Rędziny-Kolonia. moc szczytowa 3,5 MWt.

 • 2012. Rędziny k/Częstochowy

  przebudowa lokalnej kotłowni w osiedlu mieszkaniowym Rędziny-Kolonia. moc szczytowa 3,5 MWt.

 • Miasto Będzin

  termomodernizacja PM 2 oraz budowa placu zabaw na osiedlu 'Zamkowe'. projekt w realizacji.

Grzegorz Zawierucha    niedziela, 17 marzec 2013
kotłownia w Rybniku-Niewiadomiu

Wyznaczona pod inwestycję niezabudowana parcela położona była na terenie zabytkowej kopalni "Ignacy" w Rybniku.

W założeniach PEC, nowobudowana kotłownia miała zastąpić wysłużoną technicznie i małoefektywną kotłownię "Ignacy", która niegdyś zasilała w parę maszyny wyciągowe szybów kopalnianych. Przed projektantami postawiono nie lada zadanie: na ulokowanych pośród zabytkowych zabudowań kopalni 0,2 ha powierzchni, zaprojektować ZC z możliwością składowania opału na okres min. 30 dni.

Do pracy przystąpiliśmy w czerwcu 2009 roku, by w grudniu przekazać komplet uzgodnionej dokumentacji inwestorowi.
Po uzyskaniu  pozwolenia na budowę generalny wykonawca, firma EKRAN Sp. z o.o. z Sędziszowa, przejęła plac budowy i przystąpiła do robót.

W ramach inwestycji zrealizowane zostały następujące obiekty:

 • wolnostojąca kotłownia o szczytowej mocy cieplnej 3,2 MW t (docelowo 4,8 MWt) spełniająca zaostrzone standardy emisyjne na rok 2014
 • zadaszone składowisko opału, obiekty towarzyszące oraz zagospodarowanie terenu wokół kotłowni

    
Zanim ciepłownia została przekazana inwestorowi, generalny wykonawca przeprowadził 30-dniowy próbny rozruch instalacji oraz przeszkolił załogę w zakresie utrzymania zakładu w ruchu.

metryka projektu:
inwestor: Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Jastrzębiu-Zdroju, ul. Wrocławska 2, 44-335 Jastrzębie-Zdrój
jednostka projektowa: PRO-POMIAR s.c.
generalny wykonawca: Ekran Sp. z o.o.
lokalizacja: Rybnik-Niewiadom, ul. Mościckiego, 44-273 Rybnik
realizacja: 2010 rok

streszczenie projektu:
budowa wolnostojącej kotłowni w Rybniku-Niewiadomiu.

zakres projektu:
budowa wyspowej kotłowni o mocy szczytowej 3,2 MWt (powierzchnia zabudowy 368 m2, kubatura 2.338 m3, budowa układów: wytwórczego ciepła, awaryjnego zaopatrzenia w energie elektryczną, nawęglania wyposażonego w kaskadę poziomych przenośników taśmowych oraz pionowy elewator kubełkowy, odżużlania zgrzebłowego, odpylania z dostosowaniem do standardów emisyjnych na rok 2014, pompowni, SUW, automatyki, opomiarowania kotłowni, budowa zaplecza socjalnego, pomieszczeń: warsztatowego i sterowni), budowa zadaszonego składowiska opału o pow. 328 m.kw. pozwalającego zmagazynować opał na okres 30 dni, budowa zjazdu na drogę publiczną, oświetlenie i zagospodarowanie terenu wokół ciepłowni, wszystkie instalacje wewnętrzne oraz przyłącza

odnośniki:
zabytkowa kopalnia "Ignacy"
galeria zdjęć

referencje

lokalizacja:


Pokaż kotłownia PEC Jastrzębie-Zdrój Zakład Cieplny Rybnik na większej mapie

 

napisz do nas